Kieswijs zet kinderen in hun kracht

Scholieren die twijfelen over hun profielkeuze? Eindexamenleerlingen die geen idee hebben wat de volgende stap zal zijn? Jongeren die nog zoekende zijn naar een goede invulling van een tussenjaar? Madelon van Overbeek en Myrthe Maathuis van KIESWIJS weten er wel raad mee. Via een analyse en een persoonlijk traject gaan ze op zoek naar de talenten van het kind en helpen ze hem of haar de beste keuze te maken.

Een goed voorbereide groepsruimte

Loris Malaguzzi uit Reggio Emilia (een plaats in Noord Italiƫ) zag de ruimte al jaren geleden als 3e pedagoog. Zijn visie inspireert vandaag de dag nog veel kinderopvang organisaties en scholen over de hele wereld. Het gebruik van de ruimte, materialen en inrichting is erop gericht om kinderen de mogelijkheid te bieden om de wereld, samen met andere kinderen, te ontdekken en er betekenis aan te geven door veel verschillende ervaringen op te doen.

Emotionele veiligheid bij kinderen

Een voorwaarde voor kinderen om zich emotioneel veilig te kunnen voelen is dat zij fysiek veilig zijn. Uiteraard is het aan de pm-ers om de fysieke veiligheid op hun groepen en op andere plekken waar kinderen zich bevinden te bewaken en zo nodig maatregelen te nemen om deze te garanderen.

Normen en waarden

Het bijbrengen van normen en waarden kan je doen op verschillende manieren. Zelf het goede voorbeeld geven vormt hierbij de basis. Kinderen doen niet wat jij zegt dat ze moeten doen, kinderen doen wat jij doet!

Persoonlijke competenties

Kinderen ontwikkelen zich grotendeels in dezelfde volgorde waarbij het tempo vaak verschilt. Ook hebben kinderen verschillende karakters en verschilt het hoe ze thuis worden opgevoed. Kinderen hebben naarmate ze ouder worden (startend in de peuterpuberteit) behoefte aan respect voor hun autonomie.

Sociale competenties

De kinderopvang is bij uitstek de plaats waar kinderen hun sociale competenties kunnen ontwikkelen. Al van jongs af aan leren kinderen zich te verhouden tot andere kinderen; ze passen zich aan, nemen sociale rollen aan in een groep, leren hun behoeften uit te stellen en doen elkaar na.